Ledňáček vs kuna

Několik let sledujeme hnízdní lokality ledňáčků na potoce u řeky Sázavy. Jedna lokalita se nachází poblíž pramene potoka v lese. Zdejší oblast není, zatím, příliš dotčená činností člověka, takže více než les připomíná zdejší lokalita prales. Stromy zůstávají ležet tam kde snadnou a všude je velké množství různé vegetace. Ledňáčci zde mají dvě hnízdní nory. Jeden rok se stalo, že v jedné noře krmili mladé a ve druhé seděli na druhé snůšce. Druhá lokalita je poblíž soutoku potoka se Sázavou. Zdejší pár během hnízdění zlikvidovali norci. Lokalita tak byla několik let opuštěná, než jí před 3 roky opět obsadil pár ledňáčků.
 
Na konci loňské hnízdní sezóny se kolem ledňáččí nory v lese objevily škrábance. Ale ledňáčci úspěšně vyvedli mladé a přestěhovali se na rybníky. Na konci letošní zimy jsme zde chystali fotografické stanoviště a všimli jsme si, že drápanců je mnohem víc. Protože nás zajímalo, co se zde děje, nainstalovali jsme zde fotopast. Začátkem května jsme kontrolovali, zda ledňáčči hnízdí a zároveň jsme odnesli fotopast. Na videích fotopasti jsme měli především ledňáčky a myši. Ale na jednom videu je vidět, jak se do nory s ledňáčky pokouší dostat kuna. Ledňáček uvnitř nory ale na kunu zaútočil. Překvapený predátor odletěl několik metrů od nory a spadl do potoka. Druhý den po shlénutí videa jsme se na lokalitu vrátili. Během necelé čtvrthodiny jsme odstranili zeminu napadanou pod ledňáččí norou a vyhladili stěnu, po které mohla kuna šplhat. Tímto malým opatřením se snažíme ledňáčkům usnadnit hnízdění. Naše činnost je nevyrušila, o čemž svědčí přítomnost ledňáčka před hnízdní norou na odsadacím klacku. Ten jsme nachystali již koncem zimy.