Balabáni skladem

Naskladnili jsme balabány - máme nyní skladem např. letícího sokola, který pomáhá chránit fasády budov, odhánět ptactvo nebo může sloužit i jako učební pomůcka. Dále je skladem bílá volavka, tetřívci, různé druhy výrů apod.